Villkor | Landlotten

Villkor för prenumeration på Landlotten

Alla kampanjerbjudanden gäller endast nya prenumeranter i Sverige. Ditt första lottpaket får du tillsammans med en faktura inom några veckor och därefter varje månad tills du själv väljer att avsluta din prenumeration via Landlottens kundservice tel 08-5800 2200 eller e-post kundservice@landlotten.se.

Uppsägning av lottpaketet görs genom att kontakta Landlottens kundservice via post, e-post eller telefon senast på fakturans förfallodag för att vi ska hinna verkställa din uppsägning till det paket som skickas ut nästkommande månad.

För att prenumerera på Landlotten måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Namn och bild på vinnare av högvinster kan komma att publiceras i lokaltidningar och annan massmedia samt förekomma i lotteriets marknadsföringsmaterial. I samband med det blir vinnarens namn offentligt. Vinnare samtycker, utan krav på ersättning, till denna typ av publicering. Om vinnaren motsätter sig eventuellt deltagande i massmedia, kommer Landlotten att respektera det.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister.

Vi lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och ge dig erbjudanden, från oss och våra partners.

Landlotten är kontrollerade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
www.lotteriinspektionen.se
Lotterikontrollant: Herman Lindholm

 

Behandling av personuppgifter

Landlotten är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen, PUL och alla personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PUL. Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har en pågående prenumeration och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Landlotten.

Landlottens kundregister innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter och profilering baserad på adress. Landlotten lagrar uppgifterna för att fullgöra kundrelationer, t ex leverans av lotter, fakturering, analys och marknadsföring. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex vid uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag för behandling på uppdrag av Landlotten, i samband med t ex distribution, analys och marknadsföring.

I och med att du lämnar dina personuppgifter, till exempel vid köp av prenumeration, måste du godkänna Landlottens köpevillkor och regler om lagring av personuppgifter. Vid godkännande av dessa samtycker du till att Landlotten och/eller samarbetspartners, LRF Media och Bygdegårdarnas Riksförbund, skickar direktmarknadsföring (inklusive automatisk sådan), information och erbjudanden om företaget eller samarbetspartners produkter, tjänster och tävlingar via telefon, sms, mms, e-post, vanlig post eller annat liknande medium. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Du samtycker även till att Landlotten och i förekommande fall samarbetspartners använder uppgifterna som underlag för produktutveckling och statistik. Uppgifterna kan ligga till grund för att till exempel kunna anpassa annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Villkor för deltagande i Extrachansen

För att kunna delta i Extrachansen på www.landlotten.se/extra måste du vara folkbokförd i Sverige och över 18 år. När du registrerar dig kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person och Adressregister). Vid registreringen använder vi oss av skyddad förbindelse så att dina uppgifter hålls hemliga. Det är inte tillåtet att delta med någon annans uppgifter.

På samtliga Landlotter som inte har någon vinst direkt på skrapet (sk. nitlotter) har du en extra chans att vinna 10.000 kronor. För att delta registrerar du den 7-ställiga Internetkoden som du hittar på framsidan i det lilla skrapfältet på lotten, tillsammans med ditt personnummer och din epostadress. Av samtliga koder som registreras drar vi varje månad en vinnare som vinner 10.000 kronor. Du kan enbart registrera nitlotter. Varje kod kan bara registreras en gång. En lott kan bara delta i en dragning. Du kan registrera hur många nitlotter du vill, vinstchansen ökar ju fler nitlotter du registrerar.

Vinnande kod presenteras på www.landlotten.se/extra  direkt efter varje månads dragning. Landlotten kontaktar vinnarna.

Kontakt

Du har rätt att kostnadsfritt kontrollera dina personuppgifter och kan när som helst ta tillbaka ditt lämnade samtycke. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att kontakta Landlotten.

Har du frågor angående villkoren? Välkommen att kontakta kundservice.